Kontakt z nami pod adresem mailowym:

sobota@ostatniasobotalata.pl


Wydawnictwo Ostatnia Sobota Lata jest marką (imprint) firmy:

C10 Paweł Dymek
Pileckiego 107/53
02-781 Warszawa
NIP: 951-202-04-24
REGON: 141208263

zarejestrowanej i widocznej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.