Wydajemy poezję i prozę współczesnych autorów polskich, zarówno ze swoich środków, jak i z finansowaniem autora.
Zobacz aktualny plan wydawniczy.

Zgłoszenie

1. Wysłanie zgłoszenia

Prześlij na nasz adres mailowy sobota@ostatniasobotalata.pl propozycję swojego tomiku lub książki.

2. Akceptacja / Odrzucenie

Potrzebujemy około miesiąca na dokładne zapoznanie się z materiałem.
a) Jeśli tekst odpowiada naszej linii wydawniczej (czytaj: uznamy, że warto pokazać go światu), odezwiemy się do ciebie po raz kolejny.
b) Brak wiadomości z naszej strony oznacza, że nie zdecydujemy się na współpracę. Uwaga! Nie recenzujemy nadesłanych propozycji, nie uzasadniamy też naszej decyzji odmownej.

Proces wydawniczy

3. Podpisanie umowy wydawniczej

Wydajemy zarówno ze swoich środków – w tym przypadku Wydawnictwo Ostatnia Sobota Lata pokrywa 100% kosztów przygotowania tomiku do druku oraz cały koszt druku, jak i z finansowaniem ze strony autora.

4. Redakcja tekstu

Redaktor przesyła ci swoje uwagi. Wspólnie zastanawiacie się nad spójnością kompozycyjną, jakością poszczególnych tekstów, zauważonymi błędami. Na tym etapie możliwe jest wprowadzenie większych zmian, dodanie lub usunięcie całych tekstów. Po etapie redakcji tomik nabiera ramowego kształtu.

5. Przygotowanie projektu okładki

Przekazujesz grafikowi sugestie na temat okładki – motyw na stronę tytułową, proponowaną kolorystykę, ewentualne przykłady okładek wzorcowych. Grafik tworzy pierwszą, ostatnią stronę okładki i jej grzbiet.

6. Korekta tekstu przed składem

Tekst zostaje przekazany korektorowi, który sprawdza go dokładnie pod kątem gramatycznym i stylistycznym.

7. Skład tekstu

Tomik jest przygotowywany od strony typograficznej. Dobór czcionki, rozkład tekstu na stronie, formatowanie tytułów i śródtytułów. Na tym etapie pliki tekstowe (doc, txt, odt…) zostają zamienione w pliki indd i później przekonwertowane do formatu wyjściowego pdf.

8. Korekta tekstu po składzie

Złożony plik trafia jeszcze raz do korekty. Wykonywana jest druga korekta, która ma na celu wychwycenie ewentualnych błędów powstałych w trakcie składu.

9. Domknięcie składu

Przygotowanie pliku finalnego dla drukarni.

10. Druk

Druk książki w pierwszym nakładzie w wysokości od 150 do 1000 egzemplarzy.