Zgłoszenie

1. Wysłanie zgłoszenia

Prześlij na nasz adres mailowy sobota@ostatniasobotalata.pl propozycję swojego tomiku.

2. Potwierdzenie

Otrzymasz od nas mail zwrotny z potwierdzeniem odebrania twojego zgłoszenia.

3 Akceptacja / Odrzucenie

Teraz potrzebujemy około miesiąca na dokładne zapoznanie się z otrzymanym materiałem.
a) Jeśli wiersze odpowiadają naszej linii wydawniczej (czytaj: uznamy, że warto pokazać je światu), odezwiemy się do ciebie po raz kolejny.
b) Brak wiadomości z naszej strony oznacza, że tym razem nie zdecydujemy się na współpracę. Uwaga! Nie recenzujemy nadesłanych propozycji, nie uzasadniamy też naszej decyzji odmownej.

Proces wydawniczy

4. Podpisanie umowy wydawniczej

Wydawnictwo Ostatnia Sobota Lata pokrywa 100% kosztów przygotowania tomiku do druku oraz cały koszt druku. Nie oczekujemy żadnej wpłaty własnej, nie ma ukrytych kosztów.

5. Redakcja tekstu

Redaktor przesyła ci swoje uwagi. Wspólnie zastanawiacie się nad spójnością kompozycyjną, jakością poszczególnych tekstów, zauważonymi błędami. Na tym etapie możliwe jest wprowadzenie większych zmian, dodanie lub usunięcie całych tekstów. Po etapie redakcji tomik nabiera ramowego kształtu.

6. Przygotowanie projektu okładki

Przekazujesz grafikowi sugestie na temat okładki – motyw na stronę tytułową, proponowaną kolorystykę, ewentualne przykłady okładek wzorcowych. Grafik tworzy pierwszą, ostatnią stronę okładki i jej grzbiet.

7. Korekta tekstu przed składem

Tekst zostaje przekazany korektorowi, który sprawdza go dokładnie pod kątem gramatycznym i stylistycznym.

8. Skład tekstu

Tomik jest przygotowywany od strony typograficznej. Dobór czcionki, rozkład tekstu na stronie, formatowanie tytułów i śródtytułów. Na tym etapie pliki tekstowe (doc, txt, odt…) zostają zamienione w pliki indd i później przekonwertowane do formatu wyjściowego pdf.

9. Korekta tekstu po składzie

Złożony plik trafia jeszcze raz do korekty. Wykonywana jest druga korekta, która ma na celu wychwycenie ewentualnych błędów powstałych w trakcie składu.

10. Domknięcie składu

Przygotowanie pliku finalnego dla drukarni.

11. Druk

Druk tomiku w pierwszym nakładzie w wysokości od 150 do 500 egzemplarzy.