Uwaga! Aktualnie nie przyjmujmy nowych propozycji wydawniczych.

Wydajemy poezję i prozę współczesnych autorów polskich. Zobacz aktualny plan wydawniczy.

Zgłoszenie

1. Wysłanie zgłoszenia

Prześlij na nasz adres mailowy sobota@ostatniasobotalata.pl propozycję swojego tomiku lub książki.

2. Akceptacja / Odrzucenie

Potrzebujemy około miesiąca na dokładne zapoznanie się z materiałem.
a) W przypadku akceptacji tekstu, odezwiemy się do ciebie po raz kolejny.
b) Brak wiadomości z naszej strony oznacza, że nie decydujemy się na współpracę. Uwaga! Nie recenzujemy nadesłanych propozycji, nie uzasadniamy też naszej decyzji odmownej.

Proces wydawniczy

3. Podpisanie umowy wydawniczej

Wydajemy książki ze środków własnych. Wydawnictwo Ostatnia Sobota Lata pokrywa 100% kosztów przygotowania tomiku do druku oraz cały koszt druku.

4. Redakcja tekstu

Redaktor przesyła uwagi na temat spójności kompozycyjnej, jakości poszczególnych tekstów, wskazuje zauważone błędy. Na tym etapie możliwe jest wprowadzenie większych zmian, dodanie lub usunięcie całych tekstów. Po etapie redakcji tomik nabiera ramowego kształtu.

5. Przygotowanie projektu okładki

Grafik przedstawia propozycję okładki.

6. Korekta tekstu przed składem

Tekst zostaje przekazany korektorowi, który sprawdza go dokładnie pod kątem gramatycznym i stylistycznym.

7. Skład tekstu

Tomik jest przygotowywany od strony typograficznej. Dobór czcionki, rozkład tekstu na stronie, formatowanie tytułów i śródtytułów. Na tym etapie pliki tekstowe (doc, txt, odt…) zostają zamienione w pliki indd i później przekonwertowane do formatu wyjściowego pdf.

8. Korekta tekstu po składzie

Złożony plik trafia jeszcze raz do korekty. Wykonywana jest druga korekta, która ma na celu wychwycenie ewentualnych błędów powstałych w trakcie składu.

9. Domknięcie składu

Przygotowanie pliku finalnego dla drukarni.

10. Druk

Druk książki w pierwszym nakładzie w wysokości od 150 do 1000 egzemplarzy.

Sprzedaż

11. Dystrybucja książki

Książkę sprzedajemy na naszej stronie internetowej, stronach internetowych Allegro, Empiku i wybranych księgarni.